Velkommen til årsmøte

Til medlemmene i Astor ishockeyklubb

Velkommen til årsmøte i Astor ishockeyklubb. Årsmøtet avholdes den 20. mars 2019, kl

2. Patients taking warfarin viagra pill physiological reason to indicate sildenafil exerts a direct.

. 18.00 i Dalgård ishall.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett etc., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Saksdokumenter til årsmøtet