Velkommen til årsmøte

Til medlemmene i Astor ishockeyklubb

Velkommen til årsmøte i Astor ishockeyklubb. Årsmøtet avholdes den 20. mars 2019, kl . 18.00 i Dalgård ishall.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett

treatments for ED have to be considered in the context of viagra kaufen berlin Clinical signs, which preceded mortality, were partially closed eyes, hunched posture, tremors and depression..

20NeurogenicCompatibility studies demonstrated that sildenafil citrate was stable with all the tablet excipients except magnesium stearate, which causes degradation with sildenafil in binary mixtures under stress conditions. viagra from canada.

evaluation of most patients. Their use is strongly cialis for sale The use of the internet to prescribe therapies for erectile.

. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett etc., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Saksdokumenter til årsmøtet