Smittevernsregler i Dalgård ishall grunnet Covid-19

FOREBYGGING AV SMITTE
Spillere som ikke føler seg 100% frisk og i form skal ikke møte på trening.
Spillere og foreldre plikter å forholde seg til smittevernsreglene som til enhver tid gjelder i Dalgård Ishall. Reglene vil være tilgjengelige i ishallen, men følgende er viktig å merke seg:

  • Alle besøkende i ishallen skal registrere seg ved ankomst og vaske hendene med sprit.
  • Alle besøkende i ishallen skal forholde seg til prinsippet om å holde minst 1 meters avstand til andre.
  • Foreldre skal IKKE oppholde seg i garderoben samtidig med spillere før/etter trening
  • Foreldre som ikke tilhører støtteapparat skal ikke oppholde seg i spillerboks under trening eller kamp.

Vi sitter med minst 1 meters avstand i garderoben.
Dersom vi er mer enn 20 spillere på isen skal det deles inn i soner der de ulike spillergruppene trener adskilt fra hverandre.
Spillerne skal kun trene i sin egen gruppe, og ikke delta på andre gruppers treninger, eller frigåing.
Ingen møter på trening uten at deltagelsen er registrert i Spond eller dokumentert på andre måter (gjelder U11 og eldre).


HÅNDTERING AV SMITTE
Spillere som ikke føler seg 100% frisk og i form skal ikke møte på trening.

Spillere som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte på trening.

Spillere som sannsynligvis er smittet (link til FHI sin definisjon) av koronavirus skal ikke møte på trening før det foreligger et negativt testresultat.

Spillere som har husstandsmedlemmer som er smittet av koronavirus skal i karantene, teste seg og ikke delta på trening før testresultatet foreligger.

Spillere som er nærkontakt av personer med mistenkt koronasmitte skal ikke møte på trening før smittestatus er avklart.

Spillere som har vært i utlandet skal ikke møte til trening før 10 dager etter hjemkomst eller før det fremvises et negativt testresultat.

Vi følger Folkehelseinstituttets retningslinjer for smittesporing

METs Score Rating14 days buy viagra.

. Lagledere/trenere er ansvarlig for å kartlegge hvem som kan være nærkontakter til evt . smittede spillere basert på oversikter over treningsdeltakelse, og bistå helsemyndighetene i sporing av smitte.