Protokoller og Årsmøtedokumenter

Sesongen 2020/21

Referater fra styremøter i Astor:

For referat fra styremøte #1-20/21 den 3/6-20 klikk på link under:


For referat fra ekstraordinært styremøte den 30/6-20 klikk på link under:


For referat fra styremøte #2-20/21 den 19/8-20 klikk på link under:


For referat fra styremøte #3-20/21 den 30/9-20 klikk på link under:


For referat fra styremøte #4-20/21 den 15/11-20 klikk på link under:


For referat fra styremøte #5-20/21 den 20/12-20 klikk på link under:

For referat fra ekstraordinærtstyremøte 29/12-20 klikk på link under:

For referat fra styremøte #6-03/02-21 klikk på link under:

For referat fra styremøte #7-08/03-21 klikk på link under:

For referat fra styremøte #8-11/04-21 klikk på link under:

For referat fra styremøte #9-11/05-21 klikk på link under:

For referat fra styremøte #1-07/08-21 klikk på link under:

For referat fra styremøte #2-11/08-21 klikk på link under:

For referat fra styremøte #3-01/09-21 klikk på link under:

For referat fra styremøte #4-06/10-21 klikk på link under:

For referat fra styremøte #5-03/11-21 klikk på link under:

Årsmøtedokumenter 2021