Protokoller

Referater fra styremøter i Astor:

For referat fra styremøte #1-20/21 den 3/6-20 klikk på link under:


For referat fra ekstraordinært styremøte den 30/6-20 klikk på link under:


For referat fra styremøte #2-20/21 den 19/8-20 klikk på link under:


For referat fra styremøte #3-20/21 den 30/9-20 klikk på link under:


For referat fra styremøte #4-20/21 den 15/11-20 klikk på link under:


For referat fra styremøte #5-20/21 den 20/12-20 klikk på link under:

For referat fra ekstraordinærtstyremøte 29/12-20 klikk på link under:

For referat fra styremøte 03/02-21 klikk på link under:

For referat fra styremøte 08/03-21 klikk på link under:

For referat fra styremøte 11/04-21 klikk på link under: