Protokoller

Referater fra styremøter i Astor:

Sesongen 2020/2021 (etter årsmøtet 16. mai 2020):

For referat fra styremøte #1-20/21 den 3/6-20 klikk på link under:

For referat fra ekstraordinært styremøte den 30/6-20 klikk på link under:

For referat fra styremøte #2-20/21 den 19/8-20 klikk på link under:

For referat fra styremøte #3-20/21 den 30/9-20 klikk på link under: