Priser

Medlems-, slipe og treningsavgift sesongen 2020/21

Det kan i tilfeller med dokumentert begrenset betalingsevne gis helt eller delvis reduksjon på trenings- og slipeavgiften. I såfall må e-post sendes til inkluderingskomitéen for behandling. Søknaden vil bli behandlet med høy diskresjon og fortrolighet. Send begrunnet søknad til inkludering@astorhockey.com. Alternativt ta kontakt med lagleder, så bistår hen med å videreformidle info til inkluderingsutvalget. Behandlingstid er typisk 1-3 dager.

OBS: Reduksjon av betaling gjelder KUN trenings- og slipeavgiften, ikke medlemsavgiften. En forutsetning for behandling av søknad om avkorting er at medlemsavgiften er betalt.