Historisk vedtak i Formannskapet

EN STOR DAG FOR TRØNDERHOCKEYEN!

Politikerne i formannskapet behandlet i dag sak 263/18 «Idrettshall og ishall på Byåsen, og ishall på Tiller – framdrift og vurdering av økonomisk konsekvens for investering og drift» og vedtok følgende enstemmig:

1.Formannskapet vedtar at det arbeides videre med planer om bygging av en ny ishall på Dalgård så raskt som mulig.

Formannskapet ber rådmannen også arbeide videre med å utrede ishall på Tillertomta, i nær dialog med isidretten, og i tråd med Plan for idrett og fysisk aktivitet, bystyresak 50/15. Ishallen bes utredet som første byggetrinn på Tillertomta.

2. Når det bygges ny ishall må det samtidig legges til rette for utvikling av det øvrige idrettsanlegget på Dalgård.

3. Formannskapet vedtar at det arbeides videre med planer om bygging av en idrettshall tilknyttet Ugla skole.

4. Rådmannen bes samarbeide tett med Idrettsrådet og aktuelle idrettslag i det videre arbeidet.

Astor ønsker flere ishaller i Trondheim – hjelp oss å påvirke politikerne!

Kjære hockeyvenner!

Ønsker du flere ishaller i Trondheim? DIN stemme kan være avgjørende! Gå inn på www.ishallitrondheim.no I DAG og si i fra hva du mener til de ulike partiene!

På www.ishallitrondheim.no kan du lese om situasjonen for isidrettene i byen, og om de konkrete prosjektene som er under planlegging. Saken om Dalgård ungdomshall skal behandles i Formannskapet allerede tirsdag 27. november, så ikke vent med å si din mening til de folkevalgte.

Vi ønsker saklige innspill, vær tydelig, og med en positiv tone fri for syting og klaging 🙂

SAMMEN ER VI STERKE!

#trønderhockey