Historisk vedtak i Formannskapet

EN STOR DAG FOR TRØNDERHOCKEYEN!

Politikerne i formannskapet behandlet i dag sak 263/18 «Idrettshall og ishall på Byåsen, og ishall på Tiller – framdrift og vurdering av økonomisk konsekvens for investering og drift» og vedtok følgende enstemmig:

1.Formannskapet vedtar at det arbeides videre med planer om bygging av en ny ishall på Dalgård så raskt som mulig.

Formannskapet ber rådmannen også arbeide videre med å utrede ishall på Tillertomta, i nær dialog med isidretten, og i tråd med Plan for idrett og fysisk aktivitet, bystyresak 50/15. Ishallen bes utredet som første byggetrinn på Tillertomta.

2. Når det bygges ny ishall må det samtidig legges til rette for utvikling av det øvrige idrettsanlegget på Dalgård.

3. Formannskapet vedtar at det arbeides videre med planer om bygging av en idrettshall tilknyttet Ugla skole.

4. Rådmannen bes samarbeide tett med Idrettsrådet og aktuelle idrettslag i det videre arbeidet.

Astor ønsker flere ishaller i Trondheim – hjelp oss å påvirke politikerne!

Kjære hockeyvenner!

Ønsker du flere ishaller i Trondheim? DIN stemme kan være avgjørende! Gå inn på www.ishallitrondheim.no I DAG og si i fra hva du mener til de ulike partiene!

På www.ishallitrondheim.no kan du lese om situasjonen for isidrettene i byen, og om de konkrete prosjektene som er under planlegging. Saken om Dalgård ungdomshall skal behandles i Formannskapet allerede tirsdag 27. november, så ikke vent med å si din mening til de folkevalgte.

Vi ønsker saklige innspill, vær tydelig, og med en positiv tone fri for syting og klaging 🙂

SAMMEN ER VI STERKE!

#trønderhockey

Astor skøyte- og hockeyskole er i gang!

Vi i Astor er utrolig glade og stolte over å få lov å samle så mange skøyteglade nybegynnere på vår hockeyskole! 90 barn tok turen til Dalgård tirsdagen 23. oktober. Vi har avsluttet påmeldingen på deltaker.no nå, men skulle det være flere som vil bli med på hockeyskolen så går det bra å melde seg på ved neste økt i hallen. Vi starter på isen 17.30. Les mer om skøyte- og hockeyskolen her. Har du noen spørsmål? Ta kontakt på rekruttering@astorhockey.com!

AVLYST: Jenteskøytedag 21. oktober

Jenteskøytedagen 21. oktober, som tidligere er annonsert er dessverre avlyst på grunn av tekniske problemer i Leangen ishall. Vi håper å snart få komme tilbake med et nytt tidspunkt for å samle skøyteglade jenter!

Hockeyskolen går akkurat som planlagt. Anbefaler alle jenter å bli med der, det er allerede mange jenter påmeldt! 🙂