Ny lov for Astor ishockeyklubb trer i kraft 1. januar 2020

Idrettstinget har vedtatt en ny lovnorm for idrettslag og med utgangspunkt i den har styret vedtatt en ny lov for Astor

33Table V: Management Algorithm according toangina buy viagra online.

. Det har ikke vært nødvendig å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å vedta endringer som følge av endringer i lovnormen . Her finner du eksisterende lov og den nye loven.

Informasjon fra Norges idrettsforbund: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/diverse/nyhet—endringer-i-nifs-regelverk-fra-1.-januar-2020/