Komitéer og utvalg

Sesongen 2021/22

Sportslig utvalg:

 • Olav Imset Lien (leder)
 • Timmy Forssen (Mikro)
 • Stig Christiansen (Mikro)
 • Stig Tommy Dahl (U9)
 • Lars Høsøien Skanke (U10)
 • Knut Arne Harbak (U11)
 • XXX (U12)
 • Jean-Sebastien L’Heureux (U13)
 • Johan Eklund (U14)
 • John Evans (U15)

Barneidretts-, disiplin- og inkluderingsutvalg: Gunn Elin Harbak (leder), Elisabeth Bania

Tilhørighetskomitéen: Mariken Halvorsen, Bengt Eidem og Terje Halseth

Astor Café: Tina Larsen,

Marked/sponsorer: Leif Wangen (leder), samt representant for alle lag

Materialforvaltere:

 • Tom-Arild Rotvik (leder)
 • Terje Halseth
 • Jan Terje Skjetne
 • Thomas Fjær
 • Erling Ytterås
 • Jøran Kjørsvik
 • Svein Hamnes
 • Svein Erik Bangsund
 • Bård Nilssen

Hockeyskole: Andreas Amadeus Sagvang, Jan Terje Skjetne, Lasse Rostad

Jentekomité: Siver Moestue, Rune Johansen, Cathrine Søbstad-Andersen, Chantel Nixon

HFO/HA: Johan Hansson, John Evans, Hans Petter Berger, Bengt Eidem, Elisabeth Bania,

Kontrollkomitéen: Bård Skogstad, Thomas Wold

Valgkomitéen:

Anleggskomiteen: