Komitéer og utvalg

Sesongen 2020/21

Sportslig utvalg:
Olav Imset Lien (leder)
Stig Tommy Dahl (Mikro)
Knut Arne Harbak (Mini)
Jan Roger Jenssen (U11)
Jean-Sebastien L’Heureux (U12)
Johan Eklund (U13)
John Evans (U14)
Jean-Sebastien L’Heureux (U15)

Barneidretts-, disiplin- og inkluderingsutvalg: Gunn Elin Harbak (leder), Elisabeth Bania
Tilhørighetskomitéen: Mariken Halvorsen, Bengt Eidem og Terje Halseth
Astor Café: Cathrine Sandvold
Marked/sponsorer: Leif Wangen (leder), samt representant for alle lag
Materialforvaltere: Tom-Arild Rotvik (leder)
Hockeyskole: Jan Terje Skjetne som hovedansvarlig + Lasse Rostad med ansvar på isen
Jentekomité: Siver Moestue, Rune Johansen, Cathrine Søbstad-Andersen, Chantel Nixon
HFO/HA: Elisabeth Bania, Johan Hansson, John Evans

Kontrollkomitéen: Bård Skogstad, Thomas Wold
Valgkomitéen: Morten K. Strand (leder), Bengt Eidem, Lars Strand, Stig Tommy Dahl