Styret 2019/2020

Verv Navn Telefon E-post
Leder Morten K. Strand leder@astorhockey.com
Nestleder Karolina Storesund nestleder@astorhockey.com
Sportslig leder Jean-Sebastien l’Heureux sport@astorhockey.com
Sekretær Siver Moestue sekretar@astorhockey.com
Kasserer Lars Utseth kasserer@astorhockey.com
Rekrutteringsansvarlig Jan Terje Skjetne rekruttering@astorhockey.com
Vara/Materialforvalter Tom-Arild Rotvik materialforvalter@astorhockey.com
Vara Elisabeth Bania

Styret har til vanlig møte den første onsdag i måneden utenom juli/august.

Henvendelse til styret ved leder eller styret@astorhockey.com