Sportslig utvalg


Hvordan jobber vi ?

Astor Hockey styres av et sportslig utvalg som har møter en gang i måneden

Almost buy viagra patients with vascular insufficiency may be candidates.

. Sportslig utvalg består av hovedtrener fra hver årgang og ledes av sportslig leder i klubben.

For sesongen 2020/2021 sitter følgende i sportslig utvalg:

Olav Imset Lien (leder)
Stig Tommy Dahl (Mikro)
Knut Arne Harbak (Mini)
Jan Roger Jenssen (U11)
Jean-Sebastien L’Heureux (U12)
Johan Eklund (U13)
John Evans (U14)
Jean-Sebastien L’Heureux (U15)