Sportslig utvalg

Hvordan jobber vi ?

Astor Hockey styres av et sportslig utvalg som har møter en gang i måneden. Sportslig utvalg består av hovedtrener ifra hver årgang og ledes av sportslig leder i klubben.