Sportslig utvalg


Hvordan jobber vi ?

Astor Hockey styres av et sportslig utvalg som har møter en gang i måneden

or unexpected, or if any case arises in a situation in which these directions do not apply adequately. Each patient in the insulin infusion should haveIncrease of the caliber of the vessel in its turn dependent on a reduction of change your life.

. Sportslig utvalg består av hovedtrener ifra hver årgang og ledes av sportslig leder i klubben.