Bli medlem

Fyll ut dette skjemaet for å melde deg inn i Astor ishockeyklubb. Medlemskap koster kr 200 pr år.

DD.MM.ÅR