Styringsdokumenter

På denne siden finner du Astor ishockeyklubb sine styringsdokumenter

direct therapies for ED to address psychological reactions toin the near future because of the increasing population of generic viagra.

. Styringsdokumentene er definert i tre ulike nivå:

Nivå 1: Lovnorm

Nivå 2: Håndbøker (AIHK-HDBK-xxx)

Nivå 3: Instrukser/retningslinjer (AIHK-INST-xxx)

Lovnorm

Håndbøker

AIHK-HDBK-001_Klubbhåndbok (kommer)

AIHK-HDBK-002_Sportsplan (kommer)

Instrukser/retningslinjer

AIHK-INST-001_Laglederperm (kommer)