Styringsdokumenter

Nivå 1: Lovnorm

Nivå 2: Håndbøker (AIHK-HDBK-xxx)

Nivå 3: Instrukser/retningslinjer (AIHK-INST-xxx)

Lovnorm

Håndbøker

AIHK-HDBK-002_Sportsplan (kommer)

AIHK-HDBK-003_Økonomihåndbok (kommer)

Instrukser/retningslinjer

Instruks AIHK-INST-004 for Covid-19 er erstattet med https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/veileder-trondheimsidretten/start

AIHK-INST-006_Drift-av-Cafe (kommer)

AIHK-INST-007_Kjøreplan Hockeyskolen – ikke offentlig