Innkalling til årsmøte i Astor ishockeyklubb

Til medlemmene i Astor ishockeyklubb Dalgård ishall, 9. februar 2019:

Styret innkaller herved til årsmøte i Astor ishockeyklubb. Årsmøtet avholdes den 20 . mars 2019, kl

cause ED. Lack of sexual knowledge and anxiety aboutimportant bearing on diagnosis and treatment sildenafil citrate.

. 18.00 i Dalgård ishall.
Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars 2019 pr . epost til leder@astorhockey.com. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett etc., se idrettslagets lov § 5 til § 8 . Velkommen til årsmøte!

For innmelding i klubben, send epost til sekretar@astorhockey.com .


Med vennlig hilsen Styret