Innkalling til årsmøte-UTSATT


Til medlemmene i Astor ishockeyklubb Dalgård ishall, 2 februar 2020:

Styret innkaller herved til årsmøte i Astor ishockeyklubb
Årsmøtet avholdes den 19. mars 2019, kl. 19.00 i Dalgård ishall.
Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 5

the following :Patients who fail oral drug therapy, who have sildenafil citrate.

. mars 2020 pr
. epost til leder@astorhockey.com. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett etc., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Velkommen til årsmøte!

For innmelding i klubben, send epost til sekretar@astorhockey.com .

Med vennlig hilsen Styret