Innkalling til årsmøte 2021 i Astor ishockeyklubb, onsdag 21. april 2021 – MERK NY DATO: 26. MAI 2021. For mer info – se klubbens facebookside.

Til medlemmene i Astor ishockeyklubb, Dalgård ishall, 20. mars 2021:

Styret innkaller herved til årsmøte i Astor ishockeyklubb. Årsmøtet avholdes onsdag den 21. april 2021, kl. 19:00. Avhengig av smittevernstiltak blir møtet enten digitalt eller fysisk. Avklaring på dette én uke før årsmøtet. I den forbindelse så må vi sette påmeldingsfrist onsdag 14. april for å vite hvor mange deltakere vi blir. Påmelding til årsmøtet sendes til sekretar@astorhockey.com

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 7. april 2021 pr. epost til leder@astorhockey.com. Mal i link under skal brukes ved innsending av saker.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett etc., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
For innmelding i klubben, send epost til sekretar@astorhockey.com

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret