Holdninger og mangfold i Norsk ishockey

Se filmen fra Norges Ishockeyforbund, som forteller om viktigheten av at vi skal inkludere og vise respekt for hverandre. I Norsk ishockey er det ikke akseptert å diskriminere på bakgrunn av kjønn, etnisitet eller seksuell legning.