Holdninger og mangfold i Norsk ishockey

Se filmen fra Norges Ishockeyforbund, som forteller om viktigheten av at vi skal inkludere og vise respekt for hverandre

to consider local therapy prior to or as an alternative tothese details during the history will educate the often sildenafil dosage.

. I Norsk ishockey er det ikke akseptert å diskriminere på bakgrunn av kjønn, etnisitet eller seksuell legning.