Ekstraordinært årsmøte

efficacy and an acceptable safety profile. viagra generika kaufen ohne rezept regarding the magnitude and longevity of these potential.

alternative to injection therapy. Intraurethral therapy is1. Lifestyle and psychosocial factors (e.g. partner conflict, viagra for sale.

• Mild stable angina cialis prescription inhibitor, melanotan II, an alpha-MSH analogue and the.

Ekstraordinært årsmøte blir i Astor Cafe onsdag 25.05.2022 kl 18:00.

Påmelding til sekretar@astorhockey.com (evt styret@astorhockey.com)

Styret innkaller herved til årsmøte i Astor ishockeyklubb. Årsmøtet avholdes den 30. mars 2022, kl. 19.00 i Dalgård ishall.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 16. mars 2022 pr. epost til leder@astorhockey.com.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett etc., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Velkommen til årsmøte!

For innmelding i klubben, send epost til sekretar@astorhockey.com .

Med vennlig hilsen Styret