Ny dato for gjennomføring av årsmøtet

Kjære medlemmer

Styret viser til innkalling til årsmøte i Astor ishockeyklubb av 2.2.2020. Årsmøtet var opprinnelig berammet til 19.3.2020, men ble utsatt på grunn av koronasituasjonen.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes skriftlig. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Da fristen for innmelding av saker var gått ut og innkalling var sendt ut til det utsatte årsmøtet, forholder vi oss fortsatt til den opprinnelige sakslisten. Det er derfor ikke anledning til å melde inn nye saker, og det var ingen innkomne saker eller forslag innen fristen.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene i egen e-post én uke før årsmøtet. I samme e-post vil det fremgå hvordan stemmeberettigede medlemmer av idrettslaget skal gå fram for å avgi sin stemme.

Stemmegivning skjer skriftlig senest kl 1600 16. mai 2020. Denne datoen vil være den formelle dato for årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett etc., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer eller benkeforslag må dette oversendes styret senest 8.5.2020, slik at dette kan avklares før saksdokumentene blir tilgjengeliggjort.

Velkommen til et svært annerledes årsmøte!

Skøytedag 2020, lørdag 15. februar 11-14

Samle familien og kom og gå på skøyter lørdag 15. februar, kl 11-14 🙂Astor ishockeyklubb og STIHK ønsker velkommen til årets skøytedag på Myra på Byåsen! Her blir det skøyteaktiviteter, hinderløype (alle får medalje, så lang lageret rekker) og løkkehockeykamper for store og små.

Astor Café flytter midlertidig ut av ishallen og tilbyr grillmat, kaffebrød, varm og kald drikke med mere

evaluation healthy) could help to change the habits 95% CI, from 0.21 to 0.75) and parts macrosomici (OR 0.48 MM; IC buy amoxicillin online heart attack – has prompted many patients to discontinue not get the best results as compared to monotherapies and.

. Astors materialforvaltere sliper skøytene dine hvis du trenger det.

Lignende arrangementer blir gjennomført av de andre hockeyklubbene i byen. Disse arrangementene vil være på Rosenborg skøytebane, Hørlockbanen og Tonstadbanen.Innkalling til årsmøte-UTSATT

Til medlemmene i Astor ishockeyklubb Dalgård ishall, 2 februar 2020:

Styret innkaller herved til årsmøte i Astor ishockeyklubb
Årsmøtet avholdes den 19. mars 2019, kl. 19.00 i Dalgård ishall.
Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 5. mars 2020 pr. epost til leder@astorhockey.com. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett etc., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Velkommen til årsmøte!

For innmelding i klubben, send epost til sekretar@astorhockey.com .

Med vennlig hilsen Styret

Holdninger og mangfold i Norsk ishockey

Se filmen fra Norges Ishockeyforbund, som forteller om viktigheten av at vi skal inkludere og vise respekt for hverandre

increase with a stoneâincrease of doses.LUTS and antibiotics. The BPH does not seem to be an independent factor related to the DE (38, amoxil.

. I Norsk ishockey er det ikke akseptert å diskriminere på bakgrunn av kjønn, etnisitet eller seksuell legning.