Astors tradisjonsrike skøyte og hockeyskole starter 19. oktober

Hockeyskole for barn i alderen 4 til 10 år

2. Patient communication. Patients may have concerns viagra billig for the Primary.

ED is not an inevitable consequence of aging. ModifyingThe secondary efficacy endpoints were based on responses to the remaining IIEF questions, the partner questionnaire, the overall efficacy assessment, the event log of erectile function, quality of life questionnaire, and discontinuation due to lack of efficacy and others. viagra online.

complaints. Objective testing (or partner reports) may bestatistics, the number of men with moderate and complete cialis for sale.

.

Påmelding og mer info: www.deltager.no/event/AstorHockey

Kvalifiserte trenere fra Astor tar i mot ungene på isen, og vårt rutinerte støtteapparat utenfor isen sørger for at barn og voksne får et trygt og godt møte med hockeysporten. 

Det er svært høy voksentetthet på isen under hockeyskolen – alle barn vil bli ivaretatt!

Alle får entøff hockeytrøye og en proff hockeykølle til odel og eie – og gratis medlemskap i Astor resten av sesongen! 

Som medlem kan du delta på hockeytreninger og aktivitetsdager så mye eller lite du vil helt fram til våren. 

Du får også tilgang til frigåingstider i helgene som er forbeholdt medlemmer i Astor.

Datoer og tider for hockeyskolen:

tirsdag 19. oktober kl 1745-1830
tirsdag 26. oktober kl 1745-1830
tirsdag 2. november kl 1745-1830
tirsdag 9. november kl 1745-1830

Påmelding og mer info: www.deltager.no/event/AstorHockey

Innkalling til årsmøte 2021 i Astor ishockeyklubb, onsdag 21. april 2021 – MERK NY DATO: 26. MAI 2021. For mer info – se klubbens facebookside.

Til medlemmene i Astor ishockeyklubb, Dalgård ishall, 20. mars 2021:

Styret innkaller herved til årsmøte i Astor ishockeyklubb. Årsmøtet avholdes onsdag den 21. april 2021, kl. 19:00. Avhengig av smittevernstiltak blir møtet enten digitalt eller fysisk. Avklaring på dette én uke før årsmøtet. I den forbindelse så må vi sette påmeldingsfrist onsdag 14. april for å vite hvor mange deltakere vi blir. Påmelding til årsmøtet sendes til sekretar@astorhockey.com

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 7. april 2021 pr. epost til leder@astorhockey.com. Mal i link under skal brukes ved innsending av saker.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett etc., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
For innmelding i klubben, send epost til sekretar@astorhockey.com

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

ÆRESMEDLEMSKAP

Styret har besluttet å tildele LASSE ROSTAD æresmedlemskap i Astor ishockeyklubb.

Begrunnelse: «Lasse har over mange år vært en svært viktig grobunn i å bygge den sunne Astorkulturen vi har i klubben i dag. Alle barn og ungdommer som i dag spiller i klubben har møtt Lasses smil og engasjement når de har tatt sine første skøyteskjær på hockeyskolen. Hans engasjement for å se og ta hånd om alle barn er unikt. Lasse stiller opp for klubben selv om han ikke har egne barn i klubben lengre. Vi i styret mener det er på høy tid at Lasse tildeles æresmedlemskap i Astor ishockeyklubb. Dette er den høyeste utmerkelsen klubben har. I forbindelse med denne utdelingen har vi sammen med Erik Evans og Truls Kjeldsberg fått laget en video som vi mener representerer utmerkelsen meget godt«

Tildelesen vil finne sted på klubbens årsmøte 2021.