Årsmøtepapirer og oppdatering årsmøte

Med referanse til klubbens Facebook-side, så har årsmøtet blitt flyttet til onsdag 26. mai 2021, kl 19:00. Møtet blir grunnet smittevernstiltak gjennomført digitalt.

Påmelding sendes til sekretar@astorhockey.com innen 24. mai 2021, kl 19:00. Påmeldinger etter denne fristen vil ikke bli hensyntatt.

Årsmøtepapirene finnes i link under: