ÆRESMEDLEMSKAP

Styret har besluttet å tildele LASSE ROSTAD æresmedlemskap i Astor ishockeyklubb.

Begrunnelse: «Lasse har over mange år vært en svært viktig grobunn i å bygge den sunne Astorkulturen vi har i klubben i dag. Alle barn og ungdommer som i dag spiller i klubben har møtt Lasses smil og engasjement når de har tatt sine første skøyteskjær på hockeyskolen. Hans engasjement for å se og ta hånd om alle barn er unikt. Lasse stiller opp for klubben selv om han ikke har egne barn i klubben lengre. Vi i styret mener det er på høy tid at Lasse tildeles æresmedlemskap i Astor ishockeyklubb. Dette er den høyeste utmerkelsen klubben har. I forbindelse med denne utdelingen har vi sammen med Erik Evans og Truls Kjeldsberg fått laget en video som vi mener representerer utmerkelsen meget godt«

Tildelesen vil finne sted på klubbens årsmøte 2021.