Innkalling til årsmøte i Astor ishockeyklubb

Til medlemmene i Astor ishockeyklubb Dalgård ishall, 9. februar 2019:

Styret innkaller herved til årsmøte i Astor ishockeyklubb. Årsmøtet avholdes den 20. mars 2019, kl. 18.00 i Dalgård ishall.
Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars 2019 pr. epost til leder@astorhockey.com. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett etc., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Velkommen til årsmøte!

For innmelding i klubben, send epost til sekretar@astorhockey.com .


Med vennlig hilsen Styret

Skøytedag 2019, søndag 3. februar 10-14

Astor ishockeyklubb og STIHK ønsker velkommen til skøytedag på Myra på Byåsen. Mange av de erfarne trenerne i Astor Hockey kommer og legger til rette for skøyteaktiviteter, hinderløype (alle får medalje, så lang lageret rekker) og løkkehockeykamper.

Medaljen gir adgang for barn og én voksen til kampen mellom Nidaros Hockey og Tønsberg Vikings, 3. februar kl. 16.00 i Leangen arena!

Astor Café selger mat og drikke til en rimelig penge, og Astors materialforvaltere sliper skøytene dine hvis du trenger det.

Samle familien og kom og gå på skøyter søndag 3. februar, kl 10-14 🙂

Lignende arrangementer blir gjennomført av de andre hockeyklubbene i byen. Disse arrangementene vil være på Rosenborg skøytebane, Hørlockbanen og Tonstadbanen.

God jul fra Astor hockey

Vi ønsker spillere, foreldre, trenere, lagledere, frivillige, samarbeidspartnere og venner av klubben en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!

Vi ser fram til et godt hockeyår i 2019!

Historisk vedtak i Formannskapet

EN STOR DAG FOR TRØNDERHOCKEYEN!

Politikerne i formannskapet behandlet i dag sak 263/18 «Idrettshall og ishall på Byåsen, og ishall på Tiller – framdrift og vurdering av økonomisk konsekvens for investering og drift» og vedtok følgende enstemmig:

1.Formannskapet vedtar at det arbeides videre med planer om bygging av en ny ishall på Dalgård så raskt som mulig.

Formannskapet ber rådmannen også arbeide videre med å utrede ishall på Tillertomta, i nær dialog med isidretten, og i tråd med Plan for idrett og fysisk aktivitet, bystyresak 50/15. Ishallen bes utredet som første byggetrinn på Tillertomta.

2. Når det bygges ny ishall må det samtidig legges til rette for utvikling av det øvrige idrettsanlegget på Dalgård.

3. Formannskapet vedtar at det arbeides videre med planer om bygging av en idrettshall tilknyttet Ugla skole.

4. Rådmannen bes samarbeide tett med Idrettsrådet og aktuelle idrettslag i det videre arbeidet.